NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
05/03/202010:30:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện trường Niagara College
Đăng ký
19/02/202014:00:00Hà NộiAnh Gặp gỡ đại diện trường Sheffield Hallam University
Đăng ký
20/02/202014:00:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện trường College of New Caledonia
Đăng ký
20/02/202011:00:00Hà NộiPhilippines Gặp gỡ đại diện trường PHILINTER EDUCATION CENTER
Đăng ký
14/02/202014:30:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện trường Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
27/12/201913:30:00Hà NộiMỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
18/12/201915:30:00Hà NộiAnh Lịch gặp gỡ đại diện tổ chức giáo dục INTO UK
Đăng ký
13/12/201911:00:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện trường Fleming College – Canada
Đăng ký
15/11/201909:00:00Hà NộiMỹ Gặp gỡ đại diện trường Bishop Guilfoyle Catholic
Đăng ký
05/11/201915:30:00Hà NộiMỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
24/10/201915:30:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện trường Confederation College
Đăng ký
18/10/201915:30:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện Trường North Island College
Đăng ký
17/10/201910:30:00Hà NộiCanada Gặp gỡ đại diện trường NYIT, Canada
Đăng ký
24/10/201909:00:00Hà NộiMỹ Gặp gỡ đại diện Tập đoàn giáo dục ELS
Đăng ký
15/10/201918:00:00Hà NộiCanada Langara College
Đăng ký
23/10/201915:30:00Hà NộiMỹ St. Thomas More, Mỹ
Đăng ký
29/10/201914:00:00Hà NộiCanada Bronte College
Đăng ký
25/10/201917:00:00Hà NộiCanada Douglas College
Đăng ký
22/10/201910:30:00Hà NộiPhilippines CELLA
Đăng ký
04/10/201909:30:00Hà NộiAnh QA Higher Education
Đăng ký