NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
13/12/202109:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 28 ngày 13/12
Đăng ký
09/12/202114:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 27 ngày 09/12
Đăng ký
25/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 25 tháng 11
Đăng ký
18/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 18 tháng 11
Đăng ký
11/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 11 tháng 11
Đăng ký
04/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 4 tháng 11
Đăng ký
27/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 27 tháng 10
Đăng ký
21/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 21 tháng 10
Đăng ký
14/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 14 tháng 10
Đăng ký
07/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 7 tháng 10
Đăng ký
30/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 30 tháng 9
Đăng ký
23/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 23 tháng 9
Đăng ký
16/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 16 tháng 9
Đăng ký
09/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 9 tháng 9
Đăng ký
30/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 9/2021
Đăng ký
26/08/20219:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 8/2021
Đăng ký
25/07/202119:00Hà NộiViệt Nam EduGo tổ chức hội thảo trực tuyến “du học nghề & định cư Đức – ước mơ trong tầm tay”
Đăng ký
23/07/202119:30Hà NộiViệt Nam Hội thảo trực tuyến: ” Du học Nghề & Định cư Đức – Ước mơ trong tầm tay” chuyên đề số 4
Đăng ký
20/07/202119:30Hà NộiViệt Nam Hội thảo trực tuyến ” Du học nghề & Định cư Đức – Ước mơ trong tầm tay” chuyên đề số 3
Đăng ký
16/07/202119:30Hà NộiViệt Nam EduGo tổ chức hội thảo trực tuyến “Du học nghề & Định cư Đức – Ước mơ trong tầm tay”
Đăng ký