NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
23/05/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K116 ngày 23/05
Đăng ký
23/05/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K115 ngày 23/05
Đăng ký
22/05/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K114 ngày 22/05
Đăng ký
16/05/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K113 ngày 16/05
Đăng ký
16/05/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K112 ngày 16/05
Đăng ký
25/04/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K111 ngày 25/04
Đăng ký
25/04/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K110 ngày 25/04
Đăng ký
24/04/202419:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K109 ngày 24/04
Đăng ký
18/04/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K108 ngày 18/04
Đăng ký
11/04/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K107 ngày 11/04
Đăng ký
11/04/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K105 ngày 11/04
Đăng ký
10/04/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K105 ngày 10/04
Đăng ký
28/03/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K104 ngày 28/03
Đăng ký
28/03/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K103 ngày 28/03
Đăng ký
28/03/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K102 ngày 28/03
Đăng ký
14/03/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K101 ngày 14/03
Đăng ký
14/03/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K100 ngày 14/03
Đăng ký
14/03/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K99 ngày 14/03
Đăng ký
07/03/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K98 ngày 07/03
Đăng ký
06/03/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K97 ngày 06/03
Đăng ký
Đăng ký ngay
0966504334