NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
26/02/202419:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K169 ngày 26/02
Đăng ký
26/02/202414:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K168 ngày 26/02
Đăng ký
23/02/202414:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K167 ngày 23/02
Đăng ký
21/02/202419:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K166 ngày 21/02
Đăng ký
19/02/202414:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K165 ngày 19/02
Đăng ký
19/01/202414:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K164 ngày 19/01
Đăng ký
17/01/202419:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K163 ngày 17/01
Đăng ký
12/01/202414:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K162 ngày 12/01
Đăng ký
10/01/202419:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K161 ngày 10/01
Đăng ký
05/01/202414:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K160 ngày 05/01
Đăng ký
20/12/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K159 ngày 20/12
Đăng ký
15/12/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K158 ngày 15/12
Đăng ký
15/12/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K157 ngày 15/12
Đăng ký
13/12/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K156 ngày 13/12
Đăng ký
08/12/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K155 ngày 08/12
Đăng ký
24/11/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K154 ngày 24/11
Đăng ký
24/11/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K153 ngày 24/11
Đăng ký
22/11/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K152 ngày 22/11
Đăng ký
17/11/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K151 ngày 17/11
Đăng ký
17/11/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K150 ngày 17/11
Đăng ký
Đăng ký ngay
0966504334