NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
10/01/202319:00Hà Nội - Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K88 ngày 10/01
Đăng ký
09/01/202309:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K87 ngày 09/01
Đăng ký
03/01/202319:00Hà Nội - Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K86 ngày 03/01
Đăng ký
26/12/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K85 ngày 26/12
Đăng ký
21/12/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K84 ngày 21/12
Đăng ký
19/12/202209:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K83 ngày 19/12
Đăng ký
12/12/202214:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K82 ngày 12/12
Đăng ký
07/12/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K81 ngày 07/12
Đăng ký
03/12/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K80 ngày 03/12
Đăng ký
22/11/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K79 ngày 22/11
Đăng ký
21/11/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K78 ngày 21/11
Đăng ký
14/11/202209:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K77 ngày 14/11
Đăng ký
25/10/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K76 ngày 25/10
Đăng ký
24/10/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K75 ngày 24/10
Đăng ký
17/10/202209:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K74 ngày 17/10
Đăng ký
10/10/202214:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K73 ngày 10/10
Đăng ký
26/09/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K72 ngày 26/09
Đăng ký
19/09/202209:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K71 ngày 19/09
Đăng ký
09/09/202209:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K70 ngày 09/09
Đăng ký
25/08/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K69 ngày 25/08
Đăng ký
0966 504 334