NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
29/09/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K140 ngày 29/09
Đăng ký
22/09/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K139 ngày 22/09
Đăng ký
22/09/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K138 ngày 22/09
Đăng ký
20/09/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K137 ngày 20/09
Đăng ký
15/09/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K136 ngày 15/09
Đăng ký
15/09/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K135 ngày 15/09
Đăng ký
25/08/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K134 ngày 25/08
Đăng ký
25/08/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K133 ngày 25/08
Đăng ký
22/08/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K132 ngày 22/08
Đăng ký
18/08/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K131 ngày 18/08
Đăng ký
11/08/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K130 ngày 11/08
Đăng ký
11/08/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K129 ngày 11/08
Đăng ký
28/07/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K128 ngày 28/07
Đăng ký
24/07/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K127 ngày 24/07
Đăng ký
21/07/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K126 ngày 21/07
Đăng ký
20/07/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K125 ngày 20/07
Đăng ký
17/07/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K124 ngày 17/07
Đăng ký
10/07/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K123 ngày 10/07
Đăng ký
10/07/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K122 ngày 10/07
Đăng ký
20/06/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K121 ngày 20/06
Đăng ký
Đăng ký ngay
0966504334