Tin Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG PR – CONTENT – LĨNH VỰC DU HỌC
admin 07/11/2019

Địa chỉ: Tầng 6, số 85 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7, khung thời...

TUYỂN DỤNG MARKETING EXECUTIVE – HỌC VIỆN ANH NGỮ
admin 07/11/2019

Địa chỉ: Tầng 6, số 85 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7, khung thời...