NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
20/06/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ B1+ khóa 52 ngày 20/06
Đăng ký
13/06/202214:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 51 ngày 13/06
Đăng ký
23/05/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 50 ngày 23/05
Đăng ký
25/03/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 49 ngày 23/05
Đăng ký
17/05/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 48 ngày 17/05
Đăng ký
16/05/202214:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 47 ngày 16/05
Đăng ký
18/04/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 43 ngày 18/4
Đăng ký
15/4/202209:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 42 ngày 15/4
Đăng ký
28/3/202219:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 41 ngày 28/3
Đăng ký
25/3/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 40 ngày 25/3
Đăng ký
18/3/202214:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 39 ngày 18/3
Đăng ký
14/3/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 38 ngày 14/3
Đăng ký
11/3/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 37 ngày 11/3
Đăng ký
25/02/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 36 ngày 25/02
Đăng ký
18/02/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 35 ngày 18/02
Đăng ký
18/1/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 34 ngày 18/1
Đăng ký
12/1/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 33 ngày 12/1
Đăng ký
07/1/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 32 ngày 07/1
Đăng ký
30/12/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 31 ngày 30/12
Đăng ký
27/11/202109:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 30 ngày 27/12
Đăng ký
Đăng ký ngay
0966504334