NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
12/1/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 33 ngày 12/1
Đăng ký
07/1/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 32 ngày 07/1
Đăng ký
30/12/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 31 ngày 30/12
Đăng ký
27/11/202109:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 30 ngày 27/12
Đăng ký
20/12/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 29 ngày 20/12
Đăng ký
13/12/202109:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 28 ngày 13/12
Đăng ký
09/12/202114:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 27 ngày 09/12
Đăng ký
25/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 25 tháng 11
Đăng ký
18/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 18 tháng 11
Đăng ký
11/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 11 tháng 11
Đăng ký
04/11/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 4 tháng 11
Đăng ký
27/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 27 tháng 10
Đăng ký
21/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 21 tháng 10
Đăng ký
14/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 14 tháng 10
Đăng ký
07/10/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 7 tháng 10
Đăng ký
30/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 30 tháng 9
Đăng ký
23/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 23 tháng 9
Đăng ký
16/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 16 tháng 9
Đăng ký
09/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 9 tháng 9
Đăng ký
30/09/202109:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 9/2021
Đăng ký
0966504334