NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
14/03/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K100 ngày 14/03
Đăng ký
14/03/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K99 ngày 14/03
Đăng ký
07/03/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K98 ngày 07/03
Đăng ký
06/03/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K97 ngày 06/03
Đăng ký
21/02/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K96 ngày 21/02
Đăng ký
20/02/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K95 ngày 20/02
Đăng ký
20/02/202309:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K94 ngày 20/02
Đăng ký
14/02/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K93 ngày 14/02
Đăng ký
07/02/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K92 ngày 07/02
Đăng ký
06/02/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K91 ngày 06/02
Đăng ký
06/02/202309:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K90 ngày 06/02
Đăng ký
30/01/202314:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K89 ngày 30/01
Đăng ký
10/01/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K88 ngày 10/01
Đăng ký
09/01/202309:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K87 ngày 09/01
Đăng ký
03/01/202319:00OnlineViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K86 ngày 03/01
Đăng ký
26/12/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K85 ngày 26/12
Đăng ký
21/12/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K84 ngày 21/12
Đăng ký
19/12/202209:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K83 ngày 19/12
Đăng ký
12/12/202214:30Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K82 ngày 12/12
Đăng ký
07/12/202219:00Hà NộiViệt Nam Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 K81 ngày 07/12
Đăng ký
Đăng ký ngay
0966504334