NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
24/12/2020 09:00:00 Hà Nội Đức EduGo Group ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Duy Tân
Đăng ký
17/11/2020 09:00:00 Hà Nội Đức EduGo Group tham dự kỉ niệm 60 năm thành lập trường đại học Điều Dưỡng Nam Định
Đăng ký
11/11/2020 09:00:00 Hà Nội Đức Edugo trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên trường đại học Điều Dưỡng Nam Định
Đăng ký
16/07/2020 09:00:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Lambton College
Đăng ký
15/07/2020 09:00:00 Online Canada Gặp gỡ đại diện trường Fanshawe College
Đăng ký
01/07/2020 10:00:00 Hà Nội Singapore Gặp gỡ đại diện trường Học Viện Quản Lý Nanyang
Đăng ký
27/06/2020 14:30:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện hệ thống GD Amerigo Group
Đăng ký
22/06/2020 15:00:00 Online Anh Gặp gỡ đại diện trường Northumbria University
Đăng ký
15/06/2020 10:30:00 Hà Nội Singapore Gặp gỡ đại diện trường AMITY Global Business School
Đăng ký
04/06/2020 15:30:00 Hà Nội Anh Gặp gỡ đại diện trường University of Sunderland
Đăng ký
29/05/2020 09:00:00 Online Canada Gặp gỡ đại diện trường University of Regina
Đăng ký
12/03/2020 09:00:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện trường University of Cincinnati
Đăng ký
05/03/2020 10:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Niagara College
Đăng ký
19/02/2020 14:00:00 Hà Nội Anh Gặp gỡ đại diện trường Sheffield Hallam University
Đăng ký
20/02/2020 14:00:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường College of New Caledonia
Đăng ký
20/02/2020 11:00:00 Hà Nội Philippines Gặp gỡ đại diện trường PHILINTER EDUCATION CENTER
Đăng ký
14/02/2020 14:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
27/12/2019 13:30:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
18/12/2019 15:30:00 Hà Nội Anh Lịch gặp gỡ đại diện tổ chức giáo dục INTO UK
Đăng ký
13/12/2019 11:00:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Fleming College – Canada
Đăng ký