Trang chủ / Lịch gặp các trường
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
18/10/2019 15:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện Trường North Island College
Đăng ký
17/10/2019 10:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường NYIT, Canada
Đăng ký
24/10/2019 14:30 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Tập đoàn giáo dục ELS
Đăng ký
15/10/2019 18:00:00 Hà Nội Canada Langara College
Đăng ký
23/10/2019 15:30:00 Hà Nội Mỹ St. Thomas More, Mỹ
Đăng ký
29/10/2019 14:00:00 Hà Nội Canada Bronte College
Đăng ký
25/10/2019 17:00:00 Hà Nội Canada Douglas College
Đăng ký
22/10/2019 10:30:00 Hà Nội Philippines CELLA
Đăng ký
04/10/2019 09:30:00 Hà Nội Anh QA Higher Education
Đăng ký
04/10/2019 16:30:00 Hà Nội Anh Gặp gỡ đại diện trường University of Northampton, Vương Quốc Anh
Đăng ký
03/10/2019 16:00:00 Hà Nội Canada Trường Lake Head University, Canada
Đăng ký
23/09/2019 14:00:00 Hà Nội Canada Fanshawe College
Đăng ký
18/09/2019 16:00:00 Hà Nội Anh Trường Đại học Sunderland, Vương Quốc Anh
Đăng ký
24/09/2019 13:30:00 Hà Nội Canada Trường Bách khoa công lập Saskatchewan Polytechnic, Canada
Đăng ký
06/09/2019 10:30:00 Hà Nội Philippines HỌC VIỆN CG PHILIPPINES
Đăng ký
06/09/2019 10:00:00 Hà Nội Hà Lan Tập đoàn giáo dục Navitas
Đăng ký
05/09/2019 15:00:00 Hà Nội Mỹ Elmhurst College
Đăng ký
26/08/2019 14:00:00 Hà Nội Canada Trường Cao đẳng Camosun College, Canada
Đăng ký
23/08/2019 17:00:00 Hải Phòng Úc The International College of Management, Sydney (ICMS)
Đăng ký
17/08/2019 09:00:00 Hà Nội Úc The International College of Management, Sydney (ICMS)
Đăng ký