Trường Bách khoa công lập Saskatchewan Polytechnic, Canada

17/09/2019

I. Giới thiệu 

Được thành lập từ những năm 1941, là một trường bách khoa công lập dẫn đầu của bang Saskatchewan đáp ứng được nhu cầu của các nhà doanh nghiệp đồng thời đóng góp phát triển kinh tế địa phương thông qua học tập và nghiên cứu ứng dụng.

Trường cung cấp, cho sinh viên các cơ hôi học tập ứng dụng cũng như trang bị cho họ vốn kiến thức nền tảng và những kỹ năng kinh doanh cần thiết.

II. Chương trình đào tạo

Saskatchewan Polytechnic cung cấp đa dạng các loại hình học tập gồm các chứng chỉ, cao đẳng, đại học và sau đại học với hơn 80 chương trình trong các lĩnh vực có nhu cầu cao như:

 • Kinh tế
 • Xây dựng
 • Khoa học sức khỏe
 • Du lịch và khách sạn nhà hàng
 • Các dịch vụ nhân sinh và an toàn cộng đồng
 • Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Khai khoáng, năng lượng và sản xuất
 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường xây dựng
 • Điều dưỡng
 • Vận chuyển

Chương trình tiếng Anh đầu vào

 • Level 1: IELTS 5.5 – 6 (apply kỳ tháng tháng 9/2019, 1/2020)
 • Level 2: IELTS 6 – 6.5 (apply kỳ tháng 1/2020, tháng 5/2020)
 • Thời gian: 15 tuần/1 level (20 hrs/1 tuần
 • Địa điểm: Tại Campus Regina.
 • Học phí: $4,240.00 CAD /1 level (bao gồm giáo trình, tài liệu).

Kỳ nhập học

 • Chuyên ngành: Tháng 1 và tháng 9 (đa phần các ngành mở vào tháng 9)
 • Tiếng Anh: Tháng 1, tháng 5 và tháng 9

III. Yêu cầu xét tuyển

 • Chuyên Ngành: Tốt nghiệp lớp 12 IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0)
 • Tiếng Anh: IELTS 5.5 (tối thiểu để apply cho khóa tiếng Anh)

IV. Học bổng

Không offer học bổng đầu vào, học sinh có thể apply sau học kỳ đầu tiên khi có bảng điểm hoàn chỉnh.

V. Chi phí tham khảo

 • HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM: $12,000 – $17,000 CAD
 • CHI PHÍ SINH HOẠT: $8000 – $10,000 CAD