Danh sách trường THPT Canada

Trường Trung Học Notre Dame Catholic Secondary School – Ajax,Ontario, Canada
Phan Phương 28/11/2019

1. Giới thiệu trường Notre Dame Catholic Secondary School là trường trung học thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục Durham Catholic District School Board. Trường được thành lập...

Hệ thống trường trung học Peel District School Board
admin 28/11/2019

Được thành lập vào năm 2001 bởi Hội đồng trường Trung học Peel District School Board, chương trình quốc tế của Peel District School Board...

Trường Trung Học Notre Dame Catholic Secondary School – Ajax,Ontario, Canada
Phan Phương 28/11/2019

1. Giới thiệu trường Notre Dame Catholic Secondary School là trường trung học thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục Durham Catholic District School...

0966504334