Danh sách trường CĐ – ĐH Hà Lan

Du học Hà lan tại Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion
admin 24/08/2019

Tên trường: Saxion University of Applied Sciences Địa chỉ: Trường có 3 campus, mỗi campus ở thành phố khác nhau Website: www.saxion.edu Saxion University of Applied Sciences – Đại học...

Trường Đại học Rotterdam University of Applied Sciences, Hà Lan
admin 24/08/2019

Tên trường: Rotterdam University of Applied Sciences Địa chỉ: Thành phố Rotterdam Website: https://www.rotterdamuas.com Đại học Rotterdam (Rotterdam University) là một trong những trường đại...

Du học Hà Lan tại đại học Groningen
admin 24/08/2019

Tên trường: University of Groningen Địa chỉ: thành phố Groningen Website: www.rug.nl Trường Đại học Groningen (UG) được thành lập năm 1614, tọa lạc tại...

0966504334