Danh sách trường CĐ – ĐH Australia

Western Sydney University
admin 23/07/2019

Giới thiệu Western Sydney Năm 1989 Trường Đại học Western Sydney (viết tắt UWS) được thành lập. Bao gồm 6 campus tại Parramatta, Blacktown, Richmond, Penrith, Bankstown và Campbelltown đều thuộc thành phố...

Flinders University
admin 23/07/2019

Trường đại học Flinders nằm ở Adelaide, Đại học Flinders được thành lập vào năm 1966. Có khoảng 16.000 sinh viên đăng ký với hơn 3.000 sinh...

Western Sydney University
admin 23/07/2019

Giới thiệu Western Sydney Năm 1989 Trường Đại học Western Sydney (viết tắt UWS) được thành lập. Bao gồm 6 campus tại Parramatta, Blacktown, Richmond, Penrith, Bankstown và...

0966504334