Cập nhật mới nhật những chính sách định cư tại tỉnh bang British Columbia

08/09/2020

Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thị trường lao động, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã có những điều chỉnh lớn trong việc cấp thư mời cho các nhóm ngành cho chương trình Đề cử của Tỉnh bang. Cụ thể là sẽ có 29 nhóm ngành khoa học công nghệ được bổ sung vào danh sách và 31 nhóm ngành sẽ tạm ngừng được cấp thư mời.

1/ 29 ngành nghề khoa học công nghệ đang thiếu hụt lao động:

Trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ và các ứng dụng thì sự thiếu hụt nhu cầu lao động trong lĩnh vực này là điều đã được dự báo từ trước và tỉnh bang BC cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Dưới đây là 29 ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ đang thiếu hụt lao động tại đây:

0131 Telecommunication carriers managers

0512 Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts

2132 Mechanical engineers

2134 Chemical engineers

2171 Information systems analysts and consultants

2173 Software engineers and designers

2175 Web designers and developers

2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians

2243 Industrial instrument technicians and mechanics

2282 User support technicians

5121 Authors and writers

5125 Translators, terminologists and interpreters

5225 Audio and video recording technicians

0213 Computer and information systems managers

2131 Civil engineers

2133 Electrical and electronics engineers

2147 Computer engineers (except software engineers and designers)

2172 Database analysts and data administrators

2174 Computer programmers and interactive media developers

2221 Biological technologists and technicians

2242 Electronic service technicians (household and business equipment)

2281 Computer network technicians

2283 Information systems testing technicians

5122 Editors

5224 Broadcast technicians

5226 Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts

5227 Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts

5241 Graffic design and illustrator

6221 Technical sales specialists – wholesale trade

2/ Loại trừ 31 nghề nghiệp khỏi danh sách cấp lời mời:

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Chương trình Đề cử Tỉnh BC (BC PNP) đã tạm ngừng cấp thư mời nộp đơn (ITA) cho các cá nhân trong 31 ngành nghề du lịch, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ cá nhân. Biện pháp tạm thời này nhằm đối phó với tình trạng thất nghiệp lan rộng trong các lĩnh vực này do đại dịch COVID-19. Theo dự báo nhu cầu lao động của những ngành này sẽ giảm 70% trong thời gian còn lại của năm 2020.

Các nghề nghiệp bị loại trừ khỏi thư mời nộp đơn, theo mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC):

0621 – Retail and wholesale trade managers
0631 – Restaurant and food service managers
0632 – Accommodation service managers
0651 – Managers in customer and personal services, n.e.c.
3236 – Massage therapists
6211 – Retail sales supervisors
6311 – Food service supervisors
6313 – Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
6321 – Chefs
6322 – Cooks
6341 – Hairstylists and barbers
6421 – Retail salespersons
6511 – Maîtres d’hôtel and hosts/hostesses
6512 – Bartenders
6513 – Food and beverage servers
6521 – Travel counsellors
6522 – Pursers and flight attendants
6523 – Airline ticket and service agents
6524 – Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks
6525 – Hotel and front desk clerks
6531 – Tour and travel guides
6532 – Outdoor sport and recreational guides
6533 – Casino occupations
6562 – Estheticians, electrologists and related occupations
6564 – Other personal service occupations
6611 – Cashiers
6621 – Service station attendants
6711 – Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
6721 – Support occupations in accommodation, travel and facilities
6722 – Operators and attendants in amusement, recreation and sport
6731 – Light duty cleaners

Để gia tăng cơ hội làm việc và định cư sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên cần lưu ý và cập nhật liên tục các chính sách định cư tại các tỉnh bang mà bạn có mong muốn ở lại. Hãy dựa trên các chính sách định cư và nhu cầu thực tế của thị trường lao động tại các tỉnh bang để đưa ra ngành học hợp lý.

0966504334