BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

[BÁO DÂN TRÍ] Đại học có phải là lựa chọn duy nhất cho học sinh tốt nghiệp THPT?
admin 19/08/2021

Học sinh THPT sẽ có hướng đi nghề nghiệp nào khác nếu không học đại học, cao đẳng trong nước? Du học nghề Đức với mức lương lên tới 35...

[Tạp chí Sở hữu Trí Tuệ] Đại học có phải là lựa chọn duy nhất cho học sinh tốt nghiệp THPT?
admin 21/08/2021

(SHTT) - Học sinh THPT sẽ có hướng đi nghề nghiệp nào khác nếu không học đại học, cao đẳng trong nước? Du học nghề...

[BÁO DÂN TRÍ] Đại học có phải là lựa chọn duy nhất cho học sinh tốt nghiệp THPT?
admin 19/08/2021

Học sinh THPT sẽ có hướng đi nghề nghiệp nào khác nếu không học đại học, cao đẳng trong nước? Du học nghề Đức với...