NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
22/11/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 79 ngày 22/11
Đăng ký
21/11/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 77 – 78 ngày 21/11
Đăng ký
14/11/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 76 ngày 14/11
Đăng ký
25/10/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 74 ngày 25/10
Đăng ký
24/10/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 72 – 73 ngày 24/10
Đăng ký
17/10/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 71 ngày 17/10
Đăng ký
10/10/202214:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 70 ngày 10/10
Đăng ký
26/09/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 68 – 69 ngày 26/09
Đăng ký
19/09/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 67 ngày 19/09
Đăng ký
09/09/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 66 ngày 09/09
Đăng ký
25/08/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 64 ngày 25/08
Đăng ký
16/08/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 63 ngày 16/08
Đăng ký
15/08/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 62 ngày 15/08
Đăng ký
08/08/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 61 ngày 08/08
Đăng ký
29/07/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 60 ngày 29/07
Đăng ký
25/07/202214:00Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 59 ngày 25/07
Đăng ký
21/07/202214:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 58 ngày 21/07
Đăng ký
18/07/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 56-57 ngày 18/07
Đăng ký
24/06/202219:00Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 53 ngày 24/06
Đăng ký
20/06/202209:30Hà NộiViệt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ B1+ khóa 52 ngày 20/06
Đăng ký