Danh sách trường tại New Zealand

Du học trường đại học công nghệ Auckland (AUT) tại New Zealand
admin 26/07/2019

Địa chỉ: 55 Wellesley St E, Auckland, 1010, Niu Di-lân Điện thoại: +64 9-921 9999 Website: www.aut.ac.nz Du học New Zealand tại trường đại học công nghệ Auckland, là một...

Du học New Zealand tại trường học viện NTEC
admin 26/07/2019

Địa chỉ: 20 Hobson St, Auckland, 1010, Niu Di-lân Điện thoại: +64 9-555 5400 Website: www.aspire2international.ac.nz Học viên NTEC là một học viện nổi tiếng ở...

Du học trường đại học công nghệ Auckland (AUT) tại New Zealand
admin 26/07/2019

Địa chỉ: 55 Wellesley St E, Auckland, 1010, Niu Di-lân Điện thoại: +64 9-921 9999 Website: www.aut.ac.nz Du học New Zealand tại trường đại học...