WELCOME TO EDUGO GROUP

Đăng Ký
Tư Vấn

Bạn đang có dự định đi du học? Hãy đăng ký thông tin, Edugo sẽ tư vấn MIỄN PHÍ cho bạn

Lịch Hội Thảo

Lịch gặp các trường

NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
27/12/2019 13:30:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
18/12/2019 15:30:00 Hà Nội Anh Lịch gặp gỡ đại diện tổ chức giáo dục INTO UK
Đăng ký
13/12/2019 11:00:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Fleming College – Canada
Đăng ký
15/11/2019 09:00:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện trường Bishop Guilfoyle Catholic
Đăng ký
05/11/2019 15:30:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
24/10/2019 15:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Confederation College
Đăng ký
18/10/2019 15:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện Trường North Island College
Đăng ký
17/10/2019 10:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường NYIT, Canada
Đăng ký
24/10/2019 09:00:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Tập đoàn giáo dục ELS
Đăng ký
15/10/2019 18:00:00 Hà Nội Canada Langara College
Đăng ký
Xem thêm

Tin Tức Chia Sẻ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

VIDEO

Thời gian làm việc

Từ T2-T6: 08:30 to 18:00

T7: 08:30 to 12:00

Thời gian làm việc

Từ T2-T6: 08:30 to 18:00

T7: 08:30 to 12:00

Thời gian làm việc

Từ T2-T6: 08:30 to 18:00

T7: 08:30 to 12:00

Thời gian làm việc

Từ T2-T6: 08:30 to 18:00

T7: 08:30 to 12:00